بیمارستان نیکان نیایش، با هدف ارتقای سطح سلامت و بهداشت عمومی و تسهیل هر چه بیشتر و بهتر امور برای مراجعین و بیماران آغاز به کار خواهد کرد. با امید به این که با استفاده از بهترین امکانات، همیاری پزشکان حاذق خود و سرعت عملی که در ارائه خدمات دارد، به مرهم و التیامی بر آلام بیماران و مراجعین خود تبدیل شود

در بیمارستان نیکان نیایش، ما بر این باور هستیم که سلامتی حق تمامی انسان‌هایی است که بر کره زمین زندگی می‌کنند و فارغ از معقوله‌هایی چون سن، نژاد، مذهب و رنگ پوست باید بتوان خدمات و امکانات نوین پزشکی را به تمامی انسان‌ها رساند.

چشم‌اندازهای بیمارستان

نگاه ما در بیمارستان نیکان نیایش بدین گونه است که بتوانیم در قالب گروه بیمارستان‌های نیکان نه تنها در ایران، بلکه در خاورمیانه نیز به جایگاه اول دست یابیم و بهترین خدمات را به متقاضیان در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه کنیم.

ارزش‌ها

  • بیمارمحوری و شتری‌نوازی
  • خدمت خالصانه
  • اخلاق حرفه‌ای
  • دانش‌مداری
  • فرآیندنگری
  • فرهنگ کیفیت و ایمنی
  • مهربانی و دلسوزی

ویژگی‌های فردی-سازمانی

احترام، صداقت، صراحت